Kapliczki na podwórzu

Pod czułą opieką Maryjki

Praskie kapliczki, niemi świadkowie historii, jaka rozgrywała się na podwórzach, w kamienicach i na ulicach, są obecne w wielu miejscach na terenie zarówno Pragi Północ, jak i Pragi Południe. Mają dla mieszkańców wartość symboliczną i są przez wielu traktowane jako element praskiej tożsamości.

Kapliczki, będące małą architekturą sakralną, odnaleźć można na dziedzińcach, na fasadach kamienic ukryte w niszach, na rogu ulic czy we wnętrzach budynków. Chociaż są widoczne przede wszystkim dla tych, którzy mają je na co dzień, to w ostatnich latach widać wzrost zainteresowania tematyką kapliczek. Te praskie doczekały się już wystaw, prób ich inwentaryzacji, stron internetowych, a nawet książek. Większość kapliczek pojawiła się na podwórkach praskich kamienic w okresie okupacji. Umożliwiały wspólną modlitwę i wzmacniały poczucie wspólnoty w czasach pełnych wojennej grozy, strachu i nieszczęścia.

Najczęściej na terenie Pragi spotkać można kapliczki w formie skrzynek drewnianych, często oszklonych, czy wolnostojące figury Matki Boskiej (rzadziej Chrystusa), natomiast ołtarzyki na klatkach schodowych są bardzo rzadkie. Kapliczki poddawane są procesom odświeżającym, naprawiane i konserwowane. Mieszkańcy o nie dbają – pod wieloma z nich znaleźć można świeże kwiaty, a nawet znicze. Każda z nich jest niepowtarzalna, chociaż część z nich – szczególnie te na terenie Starej Pragi – są do siebie podobne.

Jeden z ciekawszych przykładów małej architektury sakralnej znajduje się przy ulicy Mińskiej 15 na Kamionku (Praga Południe). W niszy na elewacji kamienicy z 1891 roku umieszczono figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Prawdopodobnie figura pochodzi z XIX wieku. Kolejna kapliczka maryjna – Matka Boska w formie figury na cokole – usytuowana jest na podwórzu kamienicy przy ulicy Ząbkowskiej 11 (Praga Północ). Na tej samej ulicy, pod nr 3, stoi kolejna Matka Boska na cokole, mająca nad głową coś w rodzaju baldachimu z glorią, a dodatkowo otoczona pergolą pod dekoracyjną roślinność. Po stronie parzystej, pod nr 12 znaleźć można kolejną kapliczkę z figurą Matki Boskiej. Na cokole widnieje napis: „O MARIO NIEPOKALANIE POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI 1 VIII 1943 ROK”. Na podwórzu kamienicy przy Okrzei 5 znajduje się słupowa kapliczka maryjna, która od góry ma krucyfiks. Figurę Chrystusa odnaleźć można na podwórku kamienicy przy ulicy Targowej 61. W przestrzeni Pragi obecne są również kapliczki, które mają figurę świętego. Taki przykład małej architektury sakralnej znajduje się na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Kawęczyńskiej 16. Na postumencie z cegły czerwonej i klinkierowej stoi św. Krzysztof, a sama kapliczka zabezpieczona jest konstrukcją szklaną przykrytą dachem.   

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Czytaj

Zdjęcie archiwalne

lokalizacja

ul. Mińska 15, Okrzei 5, Targowa 61, Ząbkowska 3, 11 i 12, Kawęczyńska 16