Bazylika katedralna

Katedra św. Floriana

Bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, nazywana przez mieszkańców po prostu katedrą św. Floriana, została wybudowana w latach 1886-1901. Neogotycką budowlę zaprojektował Józef Pius Dziekoński.

Stanęła ona na placu Weteranów 1863 roku, który nosił wówczas nazwę Plac Aleksandrowski od imienia cara Aleksandra II. Miejsce to zostało podarowane przez miasto, natomiast z powodu ubóstwa mieszkańców Pragi car zgodził się, aby pieniądze na budowę kościoła zbierano w całym kraju, z wyjątkiem paru miejsc oraz z zastrzeżeniem, że składki nie mogą przekroczyć sumy 200 tysięcy rubli. W trakcie wnoszenia budowli zabrakło środków na dalsze prowadzenie prac, dlatego konieczne było zwrócenie się do władz carskich o przyznanie funduszy. Na czele komitetu budowy świątyni stanął arcybiskup warszawski Wincenty Popiel. Górująca nad Pragą dwuwieżowa katedra stała się wyraźnym punktem krajobrazu dzielnicy. Każda z wież miała 75 metrów wysokości. Skrócono je do 2/3 pierwotnej wysokości, bowiem w wyniku wysadzenia przez wycofujące się w 1915 roku wojska rosyjskie mostu Kierbedzia, a następnie w skutek eksplozji amunicji w Cytadeli w 1923 roku zaczęły one pękać i groziły katastrofą budowlaną. Świątynię konsekrowano 29 września 1901 roku.

W 1939 roku kościół uległ uszkodzeniu, jednak szkody udało się naprawić. Zniszczony został w 1944 roku przez Niemców, którzy dwukrotnie podkładali pod niego materiały wybuchowe. Ocalała jedynie część ścian bocznych z figurami św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Po wojnie przystąpiono do odbudowy kościoła, która trwała do 1970 roku. Za projekt odpowiadał Stanisław Marzyński, który nieco zmodyfikował pomysł Dziekońskiego.

Warto zwrócić uwagę na znajdujący się na frontonie herb Pragi, który wykonano w formie mozaiki. Przedstawia on wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem nad Kaplicą Loretańską podtrzymywaną przez trzy anioły. Pod kaplicą znajduje się Ogończyk, będący herbem rodzinnym Działyńskich oraz insygnia biskupie – infuła i pastorał. Skrzyżowane dwa klucze i miecz symbolizują kapitułę kamieniecką.

W 2005 roku odsłonięto przed katedrą posąg ks. Ignacego Skorupki, którego autorem jest Andrzej Renes.  

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Czytaj

Zdjęcie archiwalne

lokalizacja

pl. Weteranów 1863 r.